KWALITEIT – Centrum voor Tandheelkunde Breda – Breda

KWALITEIT

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op pijl houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • Kwaliteitsactiviteiten
 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Interne scholing
 • Kennistoetsen maken
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bijwonen Themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden

PRAKTIJKHYGIENE

Binnen onze praktijk zijn verschillende maatregelen getroffen om zo hygienisch mogelijk te werken. Voor de integrale hygiene dragen alle medewerkers aan de stoel  beschermende kleding. Daarbij horen ook mondkapjes, handschoenen en beschermende brillen. Bij elke nieuwe behandeling dragen zowel tandarts als assistente nieuwe handschoenen en mondkapjes. Tevens zijn alle medewerkers gevaccineerd tegen hepatitis B.

In de behandelkamers is er een  scheiding tussen schoon materiaal en gebruikte.
Het gebruikte instrumentarium, dat gesteriliseerd moet worden, wordt direct na gebruik geplaatst in de sterilisatieruimte.
Daar gebruiken wij een thermodesinfector en vervolgens een autoclaaf voor de sterilisatie van alle  instrumenten.
Na elke behandeling worden in de behandelkamer de behandelstoel en directe omgeving gedesinfecteerd.
De assistente vult het instrumentarium in de kamers weer aan, met schone instrumenten en ander  materiaal.

Wij werken conform de richtlijnen van het WIP advies.

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.